Salon gỗ gõ đỏ tay 12 chạm đào tay rồng – P883

38.000.000 

  • Bàn: 120m x 55cm
  • Ghế dài: 190cm x 55cm
  • Ghế chiếc: 80cm x 55cm