Salon gỗ cẩm lai tay 12 chạm rồng bát tiên – P869

48.800.000 

  • Bàn: 130cm x 64cm
  • Ghế dài: 240cm x 56cm
  • Ghế đơn: 80cm x 56cm
  • Chất liệu: Gỗ cẩm lai