Địa điểm cửa hàng

? 629 Hương Lộ 2 – Bình Tân

? Địa chỉ: 629 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0908.068.368 – 0888.357.368

? 995 Hương Lộ 2 – Bình Tân

? Địa chỉ: 995 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0976.858.878 – 0908.068.368