Địa điểm cửa hàng

🚩 629 Hương Lộ 2 – Bình Tân

🏠 Địa chỉ: 629 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0908.068.368 – 0888.357.368

🚩 471 Hương Lộ 2 – Bình Tân

🏠 Địa chỉ: 471 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0917.941.086 – 0918.958.918

🚩 995 Hương Lộ 2 – Bình Tân

🏠 Địa chỉ: 995 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0976.858.878 – 0908.068.368

🚩 296 Lê Văn Quới – Bình Tân

🏠 Địa chỉ: 296 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0903.668.368 – 0918.958.918

🚩 285 Thoại Ngọc Hầu - Tân Phú

🏠 Địa chỉ: 285 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

☎️ Điện thoại: 0888.579.589 – 0918.958.918 – 0888.357.368