Trang thờ chạm rồng nổi gỗ gõ đỏ OD024-25

9.400.000 

  • Kích thước: Đa dạng
  • Chất liệu: Gỗ Gõ Đỏ
Mã số Kích thước Giá
OD024 60cmx60cmx98cm 9.400.000
OD025 70cmx66cmx108cm 11.600.000