Bàn thờ thần tài gỗ gõ đỏ chạm rồng nổi OD022-23

9.800.000 

  • Kích thước: Đa dạng
  • Chất liệu: Gỗ Gõ Đỏ
Mã số Kích thước Giá
OD022 60cmx56cmx98cm 9.800.000
OD023 70cmx66cmx108cm 11.000.000