Trang thờ thần tài gỗ gõ đỏ chạm rồng nổi OD022-23

10.000.000 

  • Kích thước: Đa dạng
  • Chất liệu: Gỗ Gõ Đỏ
Mã số Kích thước Giá
OD022 60cmx56cmx98cm 10000000
OD023 70cmx66cmx108cm 12000000