Trang thờ thần tài gỗ gõ đỏ chạm rồng nổi OD022-23

9.800.000 11.000.000 

Kích thước:

  • 60cm x 56cm x 98cm
  • 70cm x 66cm x 108cm
Xóa