Salon gỗ xoan đào, mặt gõ bao lam chạm hoa lá tây tay 12 SA037

12.500.000 

  • Bàn: 120cm x 55cm
  • Ghế dài: 190cm x 55 cm
  • Ghế đơn: 80cm x 55cm
  • Chất liệu: Gỗ xoan đào, mặt gỗ gõ đỏ