Salon gỗ gõ đỏ tay 10 chạm rồng bát tiên SA035

32.800.000 

  • Bàn: 120cm x 53cm
  • Ghế dài: 180cm x 53cm
  • Ghế đơn: 70cm x 53cm
  • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ